WorldMedic SmartLIS Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

About Us

 

 

 

SmartLIS  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก ทีมแพทย์และทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรกว่า 20 ปี  โดยระบบจะถูกพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Automate) เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันและนำค่าส่งกลับเข้าสู่ระบบริหารงานโรงพยาบาลหรือคลินิกได้ทันที  โดยที่โรงพยาบาลหรือคลินิกไม่ต้องเสียเวลาในการทดสอบการเชื่อมต่อหรือเสียเวลาให้โปรแกรมเมอร์ศึกษาการทำงานของเครื่องอีกต่อไป เนื่องจากซอฟต์แวร์บริหารงานห้องปฏิบัติการชันสูตร  SmartLIS  ได้ทำการพัฒนาและเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติกับเครื่องตรวจอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการชันสูตรกว่า 100 บริษัทฯ เกือบบทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในตลาด  ทำให้การติดตั้ง การเซ็ตค่าต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และง่าย  นอกจากนี้  ยังมีระบบหน้าจอการใช้งานที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว  ซอฟต์แวร์บริหารงานห้องปฏิบัติการชันสูตร  SmartLIS  มีทั้งหมดด้วยกัน 3 เวอร์ชั่น คือ SmartLIS-L1 / SmartLIS-L2 / SmartLIS-L3 เพื่อให้โรงพยาบาลหรือคลินิกได้เลือกใช้งานตามขนาดและงบประมาณที่เหมาะสม

 

     ซอฟต์แวร์นี้  พัฒนาเพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยห้องปฏิบัติการชันสูตร   มีระบบบริหารห้องปฏิบัติการชันสูตรของตนเอง มีการแกไข้ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละแห่งได้   ซอฟต์แวร์บริหารงานห้องปฏิบัติการชันสูตร  SmartLIS   ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอัพเดทกับเครื่องตรวจอัตโนมัติรุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้โรงพยาบาลที่จะนำไปใช้งานประหยัดเวลาในการติดตั้งและเชื่อมต่อ  และทีมพัฒนายังได้นำเอาระบบ Web Application มาร่วมใช้งานเพื่อตอบสนองต่อการรายงานผลแบบออนไลน์การดาวน์โหลดสำหรับศูนย์แล็บต่างๆ เพื่อนำผลแล็บส่งต่อไปยังคนไข้ได้อีกด้วย   และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่จะนำมาพัฒนาต่อซอฟต์แวร์นี้ในอนาคต

 

    ระบบ SmartLIS ได้ถูกพัฒนาขึ้นกว่า 10 ปี สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติกว่า 200 รุ่น ใช้ระยะเวลาเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติไม่นาน (ศึกษาได้จากตาราง)  มีความเสถียร และความแม่นยำสูง  เข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้  ยังเลือกใช้ฐานข้อมูลเป็นระบบเปิดคือ MySQL ที่ไม่ต้องซื้อไลเซ่นส์สำหรับการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าฐานข้อมูลได้อีกส่วนหนึ่ง   

 

    ระบบ SmartLIS   มีการออกแบบให้รองรับการห้องแล็บขนาดเล็ก กลาง ใหญ่   เพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม  หรือ คลินิกแล็บแบบเดี่ยว (Stand Alone) หรือแบบเครือข่าย( Network) และคลินิกแพทย์ขนาดกลาง ใหญ่ ที่มีห้องแล็บและมีเครืองวิเคราะห์หลายแบบอยู่  หรือจะเป็นคลินิกเฉพาะทางเช่น  

- คลินิกผู้มีบุตรยาก (IVF Clinic)

คลินิกชะลอวัย (Anti Aging Clinic)
- คลินิกด้านมะเร็ง (Cancer Clinic)

- คลินิกด้านเวลเนสเซ็นเตอร์ (Wellness  Center)

- ศูนย์ตรวจทางพันธุกรรม (Genetic Lab Center)

- ศูนย์ตรวจทางห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก กลาง (Laboratory Center)

- สถานพยาบาลองค์กรของรัฐฯ

- สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ

- สถานพยาบาลหน่วยงานเอกชน

- ฯลฯ 

 Version SmartLIS-L1 / SmartLIS-L2 / SmartLIS-L3

 

 

หลักการทำงานของระบบ LIS คือ เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับเครืองตรวจอัตโนมัติ เมื่อมีคำสั่งการตรวจจากระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล (HIS) ข้อมูลจะรับส่งกันด้วยระบบรหัสคนไข้ (HN) และข้อมูลการสั่งตรวจแล็บต่างๆ จะถูกส่งมายังเครื่องเซริฟเวอร์ของระบบ LIS หลังจากนั้นระบบจะออกคำสั่งไปยังเครื่องตรวจอัตโนมัติต่างๆ ที่อยู่ในห้องแล็บเพื่อทำการสั่งให้ตรวจตามคำสั่ง  เมื่อแต่ละเครื่องได้ผลแล้วก็จะส่งผลกลับมายังระบบ LIS อีกครั้ง เมื่อได้ผลแล็บครบแล้ว ระบบ LIS ก็จะมีการส่งผลไปยังระบบ HIS เพื่อให้แพทย์และผู้เกี่ยวข้องสามารถอ่านผลวินิจฉัยได้

 

ระบบ LIS ที่ดีคือ ระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติได้หลากหลายบริษัท และ หลายประเภท  หากสามารถทำการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์  ก็จะทำให้การตรวจจนได้ผลมีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ LIS ที่ดีควรพัฒนาให้ติดตั้งง่าย ใช้เวลาไม่นาน ในการเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติแต่ละรุ่น แต่ละบริษัทฯ  การดูแลรักษาต้องง่าย สะดวก  ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ห้องแล็บ

 

ระบบ SmartLIS ได้ถูกพัฒนาขึ้นกว่า 10 ปี สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจอัตโนมัติกว่า 200 รุ่น ใช้ระยะเวลาเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติไม่นาน (ศึกษาได้จากตาราง)  มีความเสถียร และความแม่นยำสูง  เข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้  ยังเลือกใช้ฐานข้อมูลเป็นระบบเปิดคือ MySQL ที่ไม่ต้องซื้อไลเซ่นส์สำหรับการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าฐานข้อมูลได้อีกส่วนหนึ่ง   

 

ระบบ SmartLIS   มีการออกแบบให้รองรับการห้องแล็บขนาดเล็ก กลาง ใหญ่   เพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม